உறங்காமல் நான் வாழ,

பனி மேகம் என்னை சூழ்ந்து

அழகாய் மிதக்கச் செய்தாயோ! 

வழி எங்கும் மரத்தில் பூக்க 

கொட்டும் மழையாய்  பொழிந்தாயோ!

மஞ்சள் நிலவெடுத்து மாலையை மகிழ்வாக்கி

என் உலகினைக் குளிர்ந்தாயோ!

இருளுக்கு ஒளியாய் உன் கண்களே

உறங்காமல் என்னை வாழச்செய்தாயோ!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *