மழையே

மரணம் வந்து அழைக்க,

மண்வாசம் தடுக்குதே.

மழைவாசல் நீ மறுக்க,

மரமெல்லாம் காய்ந்திடுதே.

முதுகெலும்பு முறிய உழைச்சும்,

அனாதையா அழிஞ்சிடுமே.

வெள்ளம் கொண்டு ஊர்சேர்த்து

உணவில்லாம பிணமாகுதே.

என் பசிக்கு தேவையில்லை,

ஊர்பசிக்க உரங்கொண்டுவா.

கொட்டி முழக்கமிட்டு மண்சேரு,

பூமி குளிரட்டும்.

3 thoughts on “மழையே

  1. அருமை நண்பா
    பூமி குளிரட்டும்
    உண்மை கவிவயப் படட்டும்….

  2. அருமை நண்பா
    பூமி குளிரட்டும்
    உண்மை கவிவயப் படட்டும்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *