இந்தியாவும் சீனாவும்

1962-20th oct. to 21st nov. நாம் இழந்தது காதல் அல்ல காவியம் அல்ல நம்மை தான்.யார் யாரை நம்புவது என்று கூட தெரியாத வெள்ளந்தியாய் வளம் வந்திருக்கிறது இந்தியா. 1950களில் இருந்து தொடங்கிய பல எல்லை பிரச்சனையை கருத்தில் கொண்டிருந்தால் வெற்றியை விட ஏமாற்றத்தை அடையாமல் இருந்திருக்கலாம்.Aksai chin மற்றும் North east frontier agencyஐ கைப்பற்றவே இந்தப் போராட்டம். அப்பொழுது வழுவான அரசாக உள்நாட்டிற்கு திகழ்ந்தது நேருவின் தலமைதாங்கிய இந்திய அரசு.1951 மற்றும் 1952ல் […]