நானும் ஒரு நடிகனே!

ஓடும் வேகத்தில் கால் தடுமாறி கீழே விழுந்தாலும் தன் தந்தையிடம் திட்டு வாங்குவதை தவிர்க்க விழுந்ததை மறைப்பதே ஆயிரம் அழகு.அதேபோல பல இன்னல்களில் தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் தன்னை மாற்றிக்கொள்வதே வழக்கமாக கொண்டுள்ள நாம்தான் Decaprioவை விட பெரிய நடிகர்கள்.அங்கே துவங்கி நம் மனதில் எழும் கோபத்தை பாவத்தை வெருப்பை கண்ணியத்தை அடையாளத்தை  மறைக்க போலி வேடமிட்டு அழைகிறோம்.இவ்வாறு நடித்தும் நம்மால் அனைவரையும் திருப்திபடுத்த இயலாது.காரணம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசைகள் தனக்கென தனிப்பட்ட கருத்துக்கள்.உதராணத்தற்கு உங்களுடன் […]