ஆசை என்னும் பட்டாம்பூச்சி!

ஒரு சிறுவனின் கால்கள் தெரிகிறது(அதனை சுற்றி பல சிறுவர்களின் ஷூக்கள் அணிந்த கால்கள் தெரிகிறது)இவற்றின் நடுவில்  அவனின் செருப்பு தொய்ந்துள்ளதைக் காண முடிகிறது.அப்படியே நடந்து சென்று ஒரு சுவரில் சாய்ந்து அமர்கிறான்,முகத்தில் வேறு எந்த வித சலனமும் இல்லாமல் தொய்ந்து போன தன் செருப்பை சரி செய்ய முயல்கிறான் ஆனால் முடியவில்லை.அவனின் அந்த ஏக்கத்துடன் கூடிய சோகப் பார்வை ஒரு சிறுவனின் கால்களுக்கு செல்கிறது,அங்கே தன் ஷூவை பலபலக்க அவன் துடைத்து கொண்டே நகர்கிறான்.இறுதியில் அங்கு ரயில் […]