ஜாக்கிரதை!

நேற்று எனது ஊரில் ஒரு விபத்து.அந்த விபத்து நடந்த இடம் என் பணியிடத்தை விட சிறிது தூரம்.முதலில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சென்றது(government ambulance).இரண்டாவது ஒரு ஆம்புலன்ஸ்(private) அதன் பின் ஒரு பத்து அடி தூரத்தில் சென்றது.பின்னே சென்ற ஆம்புலன்ஸ் மடமடவென முன்னே செல்லும் அம்புலன்சை முந்தி அங்கு உள்ள அனைவரையும் பயம்படுத்தியபடி நின்றது. அங்கு உள்ள அந்த விபத்துக்குலானவரை தூக்கி சென்றது.இதில் பலரும் பேசுவது என்னவென்றால் எதற்காக இவர்களுக்குள் இவ்வளவு போட்டி.ஒரு வேலை பேசி வைத்து வந்திருப்பார்களோ […]