தம்பி,,,,,,

நானும் என் நண்பர்களும் வழக்கமாக ஒரு கடையின் முன் அமர்ந்து பேசுவோம்.அப்படி பேசும்போது ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு பைக்கில் ஒருவர் அமர்ந்து ஏதோ பேசிகொண்டிருந்தார்.யாரை பார்த்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தல் ரோட்டில் ஒருவர் கீழே கிடக்கிறார்.அவரோ எந்திரிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு போதையில் உள்ளார்.கஷ்டப்பட்டு அவரை தூக்கி விட்டு பைக்கில் அமர்த்திவிட்டு அந்த நபர் சென்று விட்டார்.மெல்ல அசைந்து அசைந்து நாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு ஒரு வழியாக வந்துவிட்டார்.சிறிது நேரம் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தார்.தேடிமுடித்தவுடன் என் […]