ஒற்றை வண்ணம்

நீயும் நீல வானில் நிலவெடுக்க, அதிர்ந்து போனதடி என் உலகம்! கரை சிந்திய படலமாய் மோடமிட்டாய், இடி தாக்கி இருண்டதடி எனதுலகம்! என் காடெங்கும் பற்றி எரியுதடி, கண்ணீர் கொண்டு அணைக்க ஆளில்லையே! என்று கவிதையாய் கலைந்த கனவில் இருந்து விழித்தான் விக்ரம்.கனவை நினைத்ததும் தாரையாய்க் கொட்டியது கண்ணீர்.வேகமாய்[…]

Continue reading …

A reference to the first time short film makers

தனது வாழ்க்கையே ஒரு சினிமா துறைதான் என்று எண்ணுபவர்களுக்கும் பொழுதுபோக்குக்காக குறும்படம் எடுக்க நினைக்கும் நண்பர்களுக்கு யூடுப் ஒரு சிறந்த பாட புத்தகம்.அதில் சிறப்பான தகவல்களை அழிக்கும் ஒரு சில சேனல்கள் பற்றிய சிறு குறிப்பு…. Andyax-https://www.youtube.com/channel/UCSP7E88uFuHASIJLDjAhy Roberto Blake-https://www.youtube.com/channel/UCovtFObhY9NypXcyHxAS7-Q D4Darious-https://www.youtube.com/channel/UCYaIdC5pbkpECxXLjf0Lzaw DSLRguide-https://www.youtube.com/channel/UCzQ1L-wzA_1qmLf49ey9iTQ Indy Mogul-https://www.youtube.com/channel/UCGZ0LgTmAJn9Banetdr_ZFg Film Riot-https://www.youtube.com/channel/UC6P24bhhCmMPOcujA9PKPTA[…]

Continue reading …